Zagospodarowanie terenu przy dworcu kolejowym w Twardogórze. Powstała wypożyczalnia rowerów oraz multimedialne punkty informacyjne

Beata Hadas-Haustein
Beata Hadas-Haustein
Udostępnij:
30 sierpnia odbył się uroczysty odbiór jednej z najważniejszych inwestycji gminnych w ostatnich latach, polegającej na zagospodarowaniu terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze. Zdjęcia © Beata Samulska

Oprócz burmistrza Zbigniewa Potyrały w odbiorze tym uczestniczyli: Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Obiegło - zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze, radni miejscy i kierownicy gminnych jednostek, Mirosław Hałyno - zastępca dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu, Monika Strzelecka - prezes ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze i Marcin Figiel - inspektor nadzoru, ponadto reprezentujący grupę wykonawców prac: Tomasz Walczak („TOM TRANS” Tomasz Walczak z Oleśnicy), Marcin Dudek (Instalacje Elektroenergetyczne i Techniczne ITEL z Krotoszyna) i Jacek Małecki (Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno - Zakład Usług Projektowo – Konsultingowych z Rychtala).
Na poprzedzającym odbiór spotkaniu w twardogórskim Ratuszu, burmistrz Potyrała zaprezentował – w formie prezentacji multimedialnej – genezę, historię i źródła finansowania tej inwestycji, a także podziękował osobom, dzięki którym została ona pomyślnie zakończona, a szczególnie: marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu – za przychylność i dofinansowanie, Januszowi Marszałkowi – radnemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, wykonawcy – na czele z Tomaszem Walczakiem – za niezłomne dążenie do przyspieszenia terminu zakończenia prac i skuteczne stawianie czoła wyzwaniom podczas realizacji tego zadania.

Burmistrz przypomniał, że zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze jest następstwem zakończonej w 2016 roku rozbudowy i przebudowy budynku byłego dworca PKP w Twardogórze. Stanowiące kolejny etap - rozpoczęte w styczniu 2018 r. przez firmę „TOM TRANS” Tomasz Walczak z Oleśnicy - prace na terenie przydworcowym  stanowią (z jednej strony) realizację przez twardogórski samorząd ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, emisji pyłów i trujących gazów (w ramach dolnośląskich uchwał antysmogowych), a z drugiej strony - konsekwentnie prowadzoną gruntowną poprawą wizerunku miasta, którego niewątpliwą wizytówką – obok budynków tworzących zabudowę śródmiejska – jest stacja kolejowa wraz z przyległym terenem. Istotnym celem zakończonej właśnie inwestycji jest również zmniejszenie negatywnych (szczególnie pod względem ekologicznym) skutków indywidualnego transportu samochodowego i stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego węzła przesiadkowego PKP – PKS, wraz z infrastrukturą, umożliwiającą mieszkańcom i osobom przyjezdnym wygodne przesiadanie się i korzystanie z publicznych środków transportu zbiorowego. Chodzi nie tylko o przesiadkę z samochodu osobowego na pociąg lub autobus, ale również - z pociągu na autobus (i odwrotnie) oraz z pociągu/autobusu - na rower. Nie bez znaczenia jest lokalizacja, której zaletą jest – oprócz bezpośredniej bliskości stacji kolejowej i przystanku autobusowego – sąsiedztwo dwóch sporych zakładów pracy (obiektów firmy ILPEA oraz siedziby firmy Gała Meble), których pracownicy zyskają nie tylko na świetnej infrastrukturze przesiadkowej, ale również na miejscach parkingowych.
Burmistrz przyznał, że była to również jedna z trudniejszych inwestycji na naszym terenie w ostatnich latach, bowiem pod terenem prac przebiegało wiele instalacji - zarówno gazowych, jak i energetycznych, czy wodno-kanalizacyjnych. Wykonawca zatem nie miał łatwego zadania, tym bardziej, że sporo z tych instalacji nie było naniesionych na mapy. Słowa uznania – za konstruktywną współpracę i kreatywność w rozwiązywaniu pojawiających się problemów technicznych - burmistrz Potyrała skierował zarówno do wykonawców prac, jak i do inspektorów nadzoru oraz do koordynatora ze strony Urzędu, Aleksandra Króla. Podziękował także Katarzynie Sobczyk-Pienio z Referatu Funduszy Promocji i Rozwoju, odpowiedzialnej za sprawnie i efektywnie prowadzony proces pozyskania środków unijnych.

W wyniku zakończonych prac uzyskano: utworzenie przystanku PKS - węzła przesiadkowego PKS - PKP, przebudowany budynek byłego szaletu, wiatę na rowery (z rowerami do wynajęcia), 37 miejsc parkingowych, nowe i przebudowane przyłącza i instalację kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodnej, elektrycznej oraz oświetlenia ulicznego, odtworzoną nawierzchnię z kostki granitowej, odtworzona i przebudowaną nawierzchnię bitumiczną, małą architekturę: ławki, stojaki na rowery, kosze, lampy, kinkiety, słupy informacyjno-ogłoszeniowe z wyświetlaczami LCD oraz nasadzenia zieleni. Urodę tego miejsca z pewnością podkreśli też - wieczorem i nocą – efektowne podświetlenie.

Mimo zakończenia zakresu zadania, określonego w projekcie, proces dalszego zagospodarowania terenu przydworcowego będzie kontynuowany, szczególnie na obszarach sąsiadujących bezpośrednio z terenem inwestycji: terenem skarpy między parkingiem a torowiskiem oraz terenem, na którym stała stara i silnie zdewastowana (już zdemontowana) wiata dworcowa - z drugiej strony budynku dworcowego.

Projekt zagospodarowania terenu przydworcowego został zrealizowany za kwotę 2 621 904,24 zł, m.in. z wykorzystaniem środków unijnych w wysokości 1 663 854,27 zł - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej”, Poddziałanie nr 3.4.1 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne”.

Źródło: twardogora.pl

Pokolenie Z Dobry, ale szybki klient

Wideo

Dodaj ogłoszenie