Wykaż się kreatywnością. Weź udział w konkursie #liczysiękażdy. Zapraszamy

Materiał informacyjny Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
Fot. Sławomir Górny "Policzmy się dla Polski"
Fot. Sławomir Górny "Policzmy się dla Polski"
Połowa wakacji już za nami. Tych wszystkich, którzy właśnie wrócili opaleni i wypoczęci zapraszamy do udziału w naszym konkursie "NSP 2021. Spis na zdjęciu w mym ujęciu!" i oczywiście, jeśli tego nie zrobili przed wyjazdem, poświęcenia chwili na spisanie się w trwającym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ale wróćmy do konkursu, bo jury oceniło prace fotograficzne przesłane w trzecim tygodniu jego trwania i tym razem nagrodę tygodnia – głośnik bezprzewodowy i powerbank wraz z gadżetami promującymi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, przyznało Panu Sławomirowi Górnemu z Wrocławia, za zdjęcie „Policzmy się dla Polski”.

Ale konkurs trwa. Nagrody czekają! Nadsyłajcie swoje prace, bo naprawdę warto!

Pomysłowych ujęć nie brakuje, ale być może akurat zrobione przez Ciebie zdjęcie wygra nie tylko tygodniową rywalizację, ale i cały konkurs.
Każdy ma szansę, bo #liczysiękażdy.

Liczy się kreatywne spojrzenie na nietypowy, ale ciekawy temat - Narodowego Spisu Powszechnego.

Przypomnijmy - w zeszłym tygodniu zwyciężyło zdjęcie Liczymy we Wrocławiu fot. Grażyna Chrobak

W pierwszej edycji zwyciężyła praca Pani Agnieszki Jaśkiewicz „Atos, Portos i Aramis”

Organizatorem konkursu fotograficznego „NSP 2021. Spis na zdjęciu w mym ujęciu!” jest Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Konkurs rozpoczął się 12 lipca i będzie trwał do 19 września br. Składa się on z 10 edycji, każda z nich trwa 7 dni kalendarzowych.

Tu podaj tekst alternatywny

Temat konkursu jest nieprzypadkowy, bowiem w naszym kraju trwa Narodowy Spis Powszechny.

- Narodowy Spis Powszechny odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. To bardzo ważne wydarzenie dla kraju, dlatego chcieliśmy zainteresować Dolnoślązaków udziałem w spisie, który przypominam jest obowiązkowy, a przy okazji poprzez organizację konkursu fotograficznego, zachęcić do kreatywnego spojrzenia na ten temat – mówi Alicja Pietrusiewicz, rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) i wyłonienie najlepszych zdjęć związanych z tą tematyką. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego ludzi/domy/mieszkania - zagadnienia związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 https://spis.gov.pl/. W zdjęcie - w dowolny sposób - musi być wkomponowany napis #liczysiękażdy.

Kto może przesłać zdjęcie

W konkursie mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Dolnego Śląska (poza pracownikami Urzędu Statystycznego we Wrocławiu), którzy zapoznają się z regulaminem, zaakceptują jego warunki i będą ich przestrzegać.

Nadesłanie zdjęcia na konkurs „NSP 2021. Spis na zdjęciu w mym ujęciu!” jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do jego wykorzystania w publikacjach na stronie internetowej, na profilach w mediach społecznościowych (Twitter, Facebook) oraz w wydawnictwach Urzędy Statystycznego, a także w mediach prasowych i internetowych Polska Press Spółka z o.o. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia zgody na wykorzystywanie zdjęcia z podaniem imienia i nazwiska autora udziela rodzic lub opiekun prawny.

Zdjęcie nadesłane na konkurs „NSP 2021. Spis na zdjęciu w mym ujęciu!” musi być wykonane samodzielnie. Praca nie może być wcześniej nigdzie publikowana ani przedstawiana na innych konkursach. Nadesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie i akceptacją jego regulaminu.

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie. Niedozwolone jest wysyłanie zdjęć z kilku kont internetowych. Zdjęcie konkursowe wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 należy przesłać w formie elektronicznej do 19.09.2021 r. na adres e-mail: [email protected]

W tytule maila trzeba wpisać: Konkurs fotograficzny. Uwaga - zdjęcie przesłane bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będzie brane pod uwagę.

Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu zgłoszeń w przypadku uznania, że nie są one zgodne z warunkami konkursu, a także w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenia zawierają treści naruszające prawo, dobra innych osób lub podmiotów, godzą w dobre obyczaje i zasady porządku publicznego.

Tu podaj tekst alternatywny

Konkurs to znakomita okazja sprawdzenia swoich umiejętności i spostrzegawczości w niełatwej sztuce uwieczniania świata na fotografii. Warto spróbować swoich sił, tym bardziej, że zadanie konkursowe może być wyzwaniem. Zatrzymujemy w kadrze - ważne wydarzenie.

Sfotografować na przykład piękną łąkę czy drzewo jest o wiele prościej - bo mamy konkretny obiekt. W naszym konkursie potrzebna jest też kreatywność jak przedstawić Spis Narodowy. Czekamy na zdjęcia od tych, którzy nie boją się wyzwań!

Jury wybierze jedno najlepsze zdjęcie tygodnia i całego konkursu

O wyłonieniu laureatów konkursu zdecyduje powołane specjalnie w tym celu przez organizatora jury, którego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna. W każdej edycji konkursu - a będzie ich w sumie 10 - wyłoniony zostanie jeden zdobywca nagrody tygodnia. Ogłoszenie laureata odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia każdej edycji. Cały konkurs zakończy wybór - przez jury spośród laureatów tygodnia - jednego zwycięzcy nagrody głównej. Informacja o tym, kto jest autorem najlepszej pracy przekazana zostanie w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu konkursu. Wyniki konkursu „NSP 2021. Spis na zdjęciu w mym ujęciu!” oraz nagrodzone w nim zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w mediach prasowych i internetowych Polska Press Spółka z o.o.

Nagrody czekają

Zdobywcy nagród tygodnia otrzymają głośnik bezprzewodowy i powerbank.

Natomiast na laureata całego konkursu i zdobywcę nagrody głównej czekają: dysk twardy 1 TB, słuchawki bezprzewodowe, mysz bezprzewodowa oraz bluza z kapturem. Dodatkowo każdy nagrodzony otrzyma zestaw gadżetów promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Nagrody nie będą zamieniane na pieniądze, ani też inne przedmioty czy świadczenia, a laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

Nagrody zostaną wysłane do laureatów w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu przesyłką kurierską lub pocztą na podany przez nich adres.

Tu podaj tekst alternatywny

Rozejrzyj się wokół siebie, chwyć za aparat i weź udział w konkursie #liczysiękażdy

Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny

Materiał oryginalny: Wykaż się kreatywnością. Weź udział w konkursie #liczysiękażdy. Zapraszamy - Gazeta Wrocławska

Dodaj ogłoszenie