Wizja szkoły i przedszkola Anny Nowickiej nie podoba się Maniakowi? Zobacz, co straciły przez niego dzieci!

Redakcja
Anna Nowicka została dyrektorem nowo utworzonej Szkoły Podstawowej nr 3 z Klasami Gimnazjalnymi w Sycowie 28 czerwca 2017 roku. Tego dnia rozstrzygnął się konkurs, podczas którego przedstawiła swoją bardzo bogatą wizję szkoły. Zarządzeniem 324/2020 burmistrza Sycowa D.Maniaka z dnia 18 maja 2020 roku wydanym na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, po uprzednim otrzymaniu pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, została zwyczajnie odwołana ze stanowiska dyrektora SP3 w Sycowie z dniem 31 sierpnia 2020 roku. Maniak poinformował nas krótko: organ prowadzący nie powierzył pełnienia obowiązków dyrektora nowo utworzonego w dniu 30 kwietnia br. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pani Nowickiej od 1 września 2020 roku. A o nowej nominacji Maniak poinformował... na Facebooku! 9 czerwca z profilu FB Maniaka dowiedzieliśmy się, że obowiązki dyrektora powierzone będą od 1 września Monice Janiszyn. Do kulisów tej sprawy będziemy jeszcze wracać. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z wizją szkoły, jaką na pięć lat przygotowała Anna Nowicka, skutecznie i konsekwentnie realizowaną od czasu objęcia stanowiska dyrektora.

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”
[Konfucjusz]

Działania, jakie Anna Nowicka zaplanowała do realizacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Sycowie:

 • wprowadzenie w klasach 1-3 Klubu Młodego Odkrywcy, którego działalność i pracę nauczycieli koordynować będzie Centrum Nauki Kopernik z Warszawy;
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania, opartych na eksperymentach i doświadczeniach, innowacjach pedagogicznych i programach autorskich kadry pedagogicznej;
 • powołanie Centrum Edukacji Kreatywnej – w którym realizowane będą programy edukacyjne dla szkół i przedszkoli, nastawione na wszechstronny rozwój dziecka, gdzie będziemy uczyć współpracy, kreatywnego myślenia i działania, gdzie będziemy motywować, angażować i stawiać wyzwania dzieciom, młodzieży i ich rodzicom;
 • dostosowanie zajęć pozalekcyjnych do potrzeb i możliwości rozwoju każdego ucznia, zadbanie o rozwój uzdolnień i zainteresowań sportowych, artystycznych, plastycznych, muzycznych, przedmiotami ścisłymi;
 • wdrażanie do aktywności ruchowej począwszy od edukacji wczesnoszkolnej poprzez wprowadzenie dodatkowej oferty zajęć sportowych z piłki siatkowej, piłki nożnej oraz gimnastyki artystycznej i tańca;
 • wprowadzenie elementów szkoły Montessori, w procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym, nawiązanie współpracy ze szkołą Montessori;
 • wprowadzenie tutoringu i coachingu;
 • rozwój kompetencji językowych, kontynuowanie wymian międzynarodowych dzieci i młodzieży, doposażenie pracowni językowej;
 • współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim i Politechniką Wrocławską – udział w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów naszej szkoły;
 • otoczenie szczególną opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wspieraniu ich rodziców – nawiązanie stałej współpracy z Instytutem Talentów Flash Point;
 • wspomaganie uczniów z dysfunkcjami w celu uzyskania optymalnych efektów w nauce, poprzez zajęcia terapii pedagogicznej, socjoterapii, bajkoterapii, stworzenie w szkole sali terapii uczniów;
 • zbudowanie tradycji pasowania na ucznia – „Pasowania na Odkrywcę”, poprzez angażowanie podróżników i pasjonatów odkrywania świata, którzy wspierają od wielu lat działalność szkoły.

Przedszkole Montessori w Trójce
Są to tylko fragmenty koncepcji funkcjonowania szkoły zaprezentowane na konkursie na stanowisko dyrektora SP3 w czerwcu 2017 r. przez Annę Nowicką. Koncepcja jest przewidziana na 5 lat czyli do 2022 r. Dyrektor Anna Nowicka chciała poszerzyć jej wizję funkcjonowania o powstałe przedszkole. Dlatego w okresie nauki zdalnej zarówno nauczyciele, jak i dyrekcja, uczestniczyli w szkoleniach, m.in. „Pedagogika Montessori w teorii i w praktyce" - na przykładzie przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Współpraca z Centrum Nauki Kopernik
Dodatkowo planowano utworzeniee w wakacje Majsterni we wspołpracy z CNK. Majsternia to miejsce, w którym przedszkolaki oraz uczniowie, niezależnie od wieku i umiejętności, przekonają się, że „myślą lepiej, niż myślą”. Przy stołach warsztatowych można tu samodzielnie podejmować wyzwania inżynieryjne, naukowe, logiczne, mając do dyspozycji przedmioty codziennego użytku – słomki, papier, spinacze, kulki, gumki. Bez dokładnych instrukcji, bez ocen. Każdy ma szansę na odkrycie. Tutaj dzieci odkrywają coś dla siebie samych – zaczynają rozumieć prawa nauki, przekonują się, że potrafią myśleć nieszablonowo, ćwiczą cierpliwość, determinację, gotowość podejmowania wyzwań. Projekt realizowany miał być przy wsparciu Centrum Nauki Kopernik.

– Dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Innowacyjne metody, jakie stosuje SP3 w pracy z dziećmi, wykorzystanie właśnie przedmiotów ścisłych, sprawiły, że dzieci zafascynowane są światem i robią wszystko, by go odkryć, poznać, spróbować i zrozumieć – wyjaśnia pani Ania. – Aby pogłębić tę ciekawość, rozwinąć zainteresowania i uzdolnienia dzieci, rozbudzić chęć poznawania świata i przyrody w szkole bardzo aktywnie działa Klub Młodego Odkrywcy przy wielkim wsparciu Centrum Nauki Kopernik z Warszawy.

Wielkim sukcesem szkoły był udział w warsztatach w ramach Szkoły Prototypowania Centrum Nauki Kopernik. Po bardzo wnikliwej analizie i selekcji tylko 13 najlepszych nauczycieli (chemików, fizyków, biologów i geografów) z całej Polski, w tym geograf i dyrektor szkoły Anna Nowicka, razem z pracownikami naukowymi Centrum Nauki Kopernik, stworzyło konspekty i scenariusze lekcji wykorzystujące metodę badawczą, a tym samym współtworzyło nowy zestaw edukacyjny „Powietrze” w ramach Modułowych Pracowni Przyrodniczych, który trafi do szkół w całej Polsce.

Nauczyciele uczestniczą systematycznie w szkoleniach zorganizowanych przez Centrum Nauki Kopernik, a dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoła zakwalifikowała się do programu „Nauka dla Ciebie” -  wspólnego Programu Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest popularyzacja nauki w tych miejscach Polski, których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do oferty edukacyjnej centrów nauki. W ramach programu szkoła gościła Naukobusa i Planetobusa.

Naukobus to wystawa „Eksperymentuj!”, która składała się z 20 mobilnych stacji badawczych zachęcających do samodzielnego odkrywania nauki. Wraz z ekspozycją do szkoły biorących udział w programie przyjeżdżają wykwalifikowani edukatorzy z Centrum Nauki Kopernik. 

Planetobus - to mobilne planetarium Centrum Nauki Kopernik. Mieszkańcy Sycowa mieli również okazję do wspólnych obserwacji wieczornego nieba nad Sycowem wraz z pracownikami CNK.

Anna Nowicka jest również inicjatorka Festiwalu Nauki – największej w gminie imprezy popularnonaukowej, która organizowana jest cyklicznie we współpracy z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy. Impreza ma na celu pokazanie zastosowania nauki i wiedzy w życiu codziennym, pokazanie, że nauka przedmiotów ścisłych nie musi być wcale trudna i nudna. Z pewnością bardzo ważnym aspektem festiwalu jest integracja środowiska lokalnego wokół promowania nauki, kształtowanie postaw sprzyjających zdobywaniu wiedzy – w festiwalu biorą udział uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Syców.

Projekty realizowane w szkole, dzięki wizji i koncepcji Anny Nowickiej

Wybuchowa 3
Nauka przedmiotów ścisłych nie musi być nudna i trudna, dlatego nauczyciele i uczniowie w każdą środę na długiej przerwie przeprowadzają eksperymenty na holu szkoły, które aktywizują uczniów do działania, zdobywania wiedzy. Jest to również jeden ze sposobów spędzania przerw w naszej szkole. Eksperymenty dostosowane są również do najmłodszych uczniów w szkole.

Artystyczna Trójka
Projekt realizowany we współpracy z Akademią sztuk Pięknych we Wrocławiu. Uczniowie szkoły uczestniczą w warsztatach na ASP, rozwijają swoje artystyczne talenty. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji, wsparciu rodziców i sponsorów powstała pracownia plastyczna, gdzie w specjalnie przygotowanych warunkach uczniowie rozwijają swoje talenty.

Klub Odkrywców National Geographic
Zajęcia edukacyjne dla uczniów 5-8 prowadzone we współpracy National Geographic Polska. Zajęcia propagujące wiedzę geograficzną oraz zdobywanie wiedzy poprzez warsztaty i wycieczki edukacyjne. Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z Patronatem National Geographic Polska!

Akademia Siatkówki PGE Skry Bełchatów
Niemożliwe nie istnieje! Tak tworzymy historię naszej szkoły i miasta - cieszyli się nauczyciele i uczniowie. 11 września 2020 roku dyrekcja szkoły podpisała porozumienie z Akademią Siatkówki PGE Skry Bełchatów.

Wiceprezes Klubu PGE Skry Bełchatów Grzegorz Stawinoga, Natalia Pizło - koordynator projektu Akademia Siatkówki PGE Skry Bełchatów, Grzegorz Łomacz, rozgrywający zawodnik Skry, reprezentant Polski i Mistrz Świata, byli gośćmi sycowskiej Trójki. 9-krotny Mistrz Polski, 7-krotny triumfator Pucharu Polski, 4-krotny zwycięzca Superpucharu Polski, najbardziej utytułowany siatkarski klub XXI wieku w kraju docenia działania sportowe szkoły. A wszystko dla rozoju uzdolnień sportowych uczniów. Tak rozpoczęła się największa sportowa przygoda  szkoły - informowali nauczyciele.

Co dało szkole porozumienie?

 • szkolenie w ramach porozumienia dla chłopców i dziewcząt SP3 w klasach III-VIII;
 • opracowany przez Klub program szkolenia w dziedzinie piłki siatkowej;
 • stały nadzór merytoryczny i wsparcie Klubu;
 • zorganizowanie turniejów kontrolnych;
 • udział w turniejach ogólnopolskich Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów,
 • udział w meczach Klubu PGE Skry Bełchatów;
 • niezbędna pomoc merytoryczną po okresie kształcenia, ukierunkowana na przyszły rozwój kariery zawodniczej ucznia dla najbardziej uzdolnionych uczestników;
 • podpisania kontraktu z Klubem;
 • możliwość zgłoszenia grup młodzieżowych funkcjonujących w ramach porozumienia do rozgrywek wojewódzkich I krajowych;
 • szkolenia i treningi dla trenera Anny Szury, wsparcie trener Anny Szury w szkoleniu uczniów szkoły;
 • monitoring postępów uczniów.
 • współpraca z Fundacją Mariusza Wlazłego.

Aktywna 3
Projekt propagujący aktywność fizyczną wśród uczniów naszej szkoły. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w różnych formach aktywności ruchowej: turnieje szkolne, zawody międzyklasowe, systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Na stałe wpisały się „Poniedziałki z Zumbą” oraz współpraca z Egurolla Dance Studio.

AI School & Academy
Innowacyjny program kształcenia z zakresu sztucznej inteligencji i nauki programownia w polskich szkołach, do którego zakwalifikowało się tylko 150 szkół w całej Polsce, w tym SP3. Dzięki temu szkoła otrzymał m.in. dostęp do szerokiej bazy wiedzy, chmury obliczeniowej, kursów online oraz dotacje celowe – nowoczesne roboty. Ponadto wsparcie szkoły i nauczycieli w prowadzeniu zajęć wykorzystujących sztuczną inteligencję, szkolenia dla nauczycieli w siedzibie Microsoft Polska oraz wynagrodzenia finansowe za prowadzenie zajęć dla uczniów.

Szkoły dla Nadziei
Program zainicjowany przez Fundację Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową ma na celu pokazać, że dzieci i młodzież z dolnośląskich szkół chcą wspierać swoich rówieśników, którzy dzielnie zmagają się z rakiem. Jest to program dedykowany specjalnie dla szkół, by upowszechniać wśród uczniów ideę wolontariatu oraz bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Akcja polega na organizacji małych inicjatyw charytatywnych na terenie przedszkola lub szkoły w trakcie roku szkolnego. Najbardziej zaangażowanie szkoły w akcje charytatywne na rzecz Fundacji zostaną nagrodzone podczas uroczystego zakończenia Akcji.
Nasza SP3 od trzech lat jest najlepszą szkołą na Dolnym Śląsku w ramach akcji „Szkoły dla Nadziei”.

Społecznik działający dla Sycowa i promujący nasze miasto w Polsce
Anna Nowicka to również społecznik działający na rzecz miasta. Zorganizowała m.in. dla mieszkańców nie tylko Sycowa liczne wystawy w Muzeum Regionalnym:

 • Podróże z National Geographic – wystawa fotografii National Geographic, otwarcie z udziałem podróżniczki Martyny Wojciechowskiej
 • 125 lat National Geographic
 • Uśmiech Świata – zdjęcia Elżbiety Dzikowskiej – otwarcie z udziałem wybitnej podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej
 • Madagaskar 1938 i Dywizjon 303 oczami Arkadego Fiedlera – otwarcie z udziałem Radosława Arkadego Fiedlera
 • Polskie Himalaje – otwarcie z udziałem wybitnego polskiego himalaisty Krzysztofa Wielckiego
 • 14 Najważniejszych Spraw w Życiu – wystawa fotografii z archiwum Jerzego Kukuczki – otwarcie z udziałem Wojciecha Kukuczki – syna wybitnego himalaisty Jerzego Kukuczki.

Dzięki współpracy Anny Nowickiej z Elżbietą Dzikowską, w przewodniku autorstwa podróżniczki „Polska znana i mniej znana" pojawił się rozdział poświęcony naszemu miastu. To wielka promocja dla Sycowa, sygnowana przez wybitną podróżniczkę, w dodatku zrealizowana bez jakichkolwiek kosztów dla naszej gminy.

Mój komentarz
To autorskie projekty i działania zainicjowane przez Annę Nowicką. Za ten ogrom pracy Maniak podziękował pani Ani Zarządzeniem nr 324/2020, dyplomem i kwiatami. Czy będą one kontynuowane? Nie wiadomo. Sycowianie wiedzą jednak jedno - ich dzieci straciły panią, którą kochały, panią, która biegała po szkole w sportowych butach i była zawsze dla nich. Panią, która niemałym wysiłkiem i przy współpracy z ich rodzicami budowała szkołę w trudnym okresie transformacji. Która wkładała serce w swoją pracę. Która nie nazywała siebie królową nawet w żartach. Która była skromna, może i była outsiderką, ale tylko dlatego, że chciała pozostać sobą. W jej pracy najważniejsze były dzieci oraz rozbudzanie i zaspokajanie ich ciekawości świata. Szanowana przez rodziców i większość nauczycieli. Do końca zwodzona przez władzę, że powierzone jej będą obowiązki dyrektora. Tak się nie robi Panie Maniak! Tak się nie robi Pani Janiszyn - moim zdaniem, dla dobra dzieci, powinna była Pani odmówić przyjęcia stanowiska!
Beata Hadas

Będzie waloryzacja 500+?

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

m
mad

Faktycznie, przepraszam Panią Annę Nowicką, nie powinienem przekręcać nazwiska.

Pani Beato, no jakie znowu oskarżenia? Oskarżenie, to stwierdzenie, że ktoś zrobił coś złego. Kogo ja oskarżam? Panią Annę Nowicką, że miała wizję szkoły na całe 5 lat i obawiała się „olbrzymiej reorganizacji pracy” , która mogłaby obniżyć komfort nauki dzieciom ze szkoły podstawowej?

Czy nawet wtedy, gdy Pani Anna Nowica zgodziła się objąć stanowisko dyrektora ZSP i przedstawiła Burmistrzowi swoją propozycję rozmieszczenia sal, była przekonana, że to dobry pomysł? Wtedy przecież „zauważyła, że zabieranie sal lekcyjnych może skutkować zmianowością nauki i trudnością z przemieszczaniem wszystkich dzieci w szkole w przyszłości”. Nie twierdzę, że Pani Anna Nowicka była całkowicie przeciwko umieszczaniu dzieci przedszkolnych w swojej szkole, szczególnie tych starszych, ale wyraźnie nie popierała pomysłu utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, gdy już wiadomo było, że Przedszkole nr 4 zostanie utworzone kosztem kilku pomieszczeń, które będą musiały zostać przeniesione do starej części budynku. Proszę przesłuchać sesję Rady Miasta, gdy któryś z Dyrektorów sycowskiej szkoły zapytał nauczycieli z SP3, co się takiego stało, w czym jest teraz problem, bo wcześniej Pani Ani cieszyła się z umieszczenia dzieci przedszkolnych w swojej szkole.

Dodaj ogłoszenie