Wciąż najlepsi!

Artykuł sponsorowany
Udostępnij:
Dlaczego warto studiować na kierunkach oferowanych przez MWSLiT? Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu to uczelnia specjalistyczna, która za główny cel stawia sobie wymagania związane z rynkiem pracy: kształcić na kierunkach deficytowych, po których skończeniu, absolwent bez przeszkód znajdzie dobrą pracę, będzie specjalistą pożądanym zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

WCIĄŻ NAJLEPSI!

XXI wiek. Era Internetu, iPhonów, iPodów, kina wielowymiarowego. Wiele pokus, mnóstwo gadżetów, liczne gry komputerowe. Do tego świat wirtualny. Aby istnieć musisz mieć profil na Facebooku, Twitterze, Naszej Klasie. Gdzie w tym wszystkim jest nauka, pogłębianie wiedzy w konkretnej dziedzinie, a wreszcie studiowanie? Jak wybrać uczelnię, która będzie zarówno kształcić na wybranym kierunku, jak i sprosta wyzwaniom rynku wirtualnego. Taką, której zasoby w internecie będą bogate, rzetelne a do tego na bieżąco aktualizowane?
W Światowym Rankingu Webometrics dotyczącym wirtualnej dostępności publikacji naukowych i materiałów akademickich wskazano jednoznacznie na wysoką pozycję Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Uczelnia zdeklasowała wyższe szkoły niepubliczne, zajęła pierwsze miejsce wśród prywatnych uczelni na Dolnym Śląsku. W badaniu wzięto pod uwagę przede wszystkim liczbę stron i linków związanych z daną uczelnią w popularnych wyszukiwarkach, zasób i rodzaj udostępnianych plików oraz liczbę publikacji w internecie. Badania objęły ponad 20 000 uczelni z całego świata (I miejsce zajął Uniwersytet Harvarda). Wysoka pozycja w rankingu to ogromne wyróżnienie zarówno dla studentów i absolwentów MWSLiT, którzy na bieżąco mogą korzystać z jej zasobów udostępnianych w internecie, jak i dla samej uczelni, za dbałość o publikacje, linki oraz konspekty badań zamieszczanych w sieci.

Dlaczego warto studiować na kierunkach oferowanych przez MWSLiT?

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu to uczelnia specjalistyczna, która za główny cel stawia sobie wymagania związane z rynkiem pracy: kształcić na kierunkach deficytowych, po których skończeniu, absolwent bez przeszkód znajdzie dobrą pracę, będzie specjalistą pożądanym zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Kierunki kształcenia w MWSLiT:

LOGISTYKA studia I stopnia licencjackie, inżynierskie, II stopnia magisterskie

Sektor usług logistycznych to najbardziej prężnie rozwijający się sektor rynku pod względem dynamiki przyrostu liczby miejsc pracy i wzrostu przychodu globalnego brutto.
Logistyk – zawodem przyszłości! Według ankiety Newsweeka przeprowadzonej wśród polskich pracodawców na pierwszym miejscu zawodów, na które w przyszłości będzie największe zapotrzebowanie, znalazł się INŻYNIER LOGISTYK.
Uczelnia kształci na kierunku logistyka zarówno licencjatów, inżynierów, jak i magistrów. Warte zaznaczenia jest to, iż Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest jedyną niepubliczną uczelnią w Polsce, która ma prawo przyznawania tytułu magistra w zakresie logistyki, przyznawania certyfikatu CILT (The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) oraz wydawania dwóch dyplomów: polskiego i francuskiego. To imponujący dorobek, który świadczy o wysokiej jakości kształcenia.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA studia I stopnia inżynierskie

Ranking zawodów deficytowych w Polsce na rok 2015 jednoznacznie wskazuje ogromne zapotrzebowanie na urbanistów oraz planistów – wykształconych inżynierów kierunku gospodarka przestrzenna.
Kierunek gospodarka przestrzenna – specjalności: planowanie przestrzenne i planowanie infrastruktury transportowej, gwarantują nabycie umiejętności projektowania przestrzeni w skali urbanistyczno-architektonicznej oraz umożliwiają uczestniczenie we wszystkich formach i zakresach planowania przestrzennego.

ZARZĄDZANIE studia I stopnia licencjackie

Specjalność – zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa.

BUDOWNICTWO studia I stopnia inżynierskie

Od roku akademickiego 2012/2013 uczelnia rozpoczyna nabór na kierunek budownictwo. Uzyskawszy stosowne uprawnienia do prowadzenia kształcenia na tym kierunku MWSLiT stała się jedną z nielicznych uczelni na Dolnym Śląsku mogącą kształcić młodzież w tym zakresie.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu – stabilna pozycja i gwarancja najlepszej jakości

Obecnie kształcąc na danym kierunku nie wystarczy współpracować z naukowcami. Nie wystarczy ułożyć program nauczania i sztywno go realizować. Należy umożliwić młodym ludziom poznanie specyfiki branży, ułatwić nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z firmami i instytucjami, dysponującymi najwyższej klasy specjalistami, którzy pogłębiają swą wiedzę i prowadzą gruntowne badania naukowe i komercyjne zarówno w kraju, jak i w międzynarodowym środowisku.
Brytyjski Chartered Institute of Logistics and Transport &#8211 to największa międzynarodowa organizacja zrzeszająca osoby pracujące w transporcie oraz – szerzej – w logistyce i łańcuchach dostaw, zapewniająca swoim członkom szereg usług związanych z kompleksową obsługą branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). CILT (UK) jest jednocześnie Narodową Radą globalnej organizacji CILT International, która jest obecna na całym świecie. Do elitarnego grona członków CILT jako jedyna szkoła wyższa w Polsce przystąpiła Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, spełniając najwyższe kryteria związane z uzyskaniem akredytacji CILT. MWSLiT znalazła się równocześnie w elitarnym gronie uczelni, takich jak Oxford Brookes University, University College London, Manchester Metropolitan University czy University of Liverpool. Wyjątkowe wyróżnienie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu polega na tym, iż stała się jedyną niebrytyjską uczelnią wyższą w Europie, która uzyskała akredytację brytyjskiego instytutu logistycznego.
Przynależność MWSLiT do elitarnego klubu europejskich uczelni logistyki i transportu daje jej studentom i absolwentom gwarancję szerokich perspektyw kariery zawodowej w branży logistycznej oraz dostęp do bogatych zasobów CILT – między innymi do biuletynów informacyjnych, prac badawczych i innych źródeł naukowych. Certyfikat, którym jest opatrzony dyplom ukończenia studiów jest powszechnie rozpoznawalny oraz preferowany wśród najbardziej liczących się firm logistycznych na świecie. Absolwenci MWSLiT mogą liczyć na zatrudnienie u najlepszych pracodawców w branży na całym świecie.
Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby kształcić liderów – absolwentów kreatywnych, twórczych, innowacyjnych. Ze względu na istotny aspekt dotyczący współdziałania świata nauki i biznesu rozpoczęto wszechstronną współpracę z przedstawicielami środowiska biznesowego i samorządowego. Najlepszym przykładem tych działań jest powołanie Konwentu przy Rektorze MWSLiT. Konwent został powołany jako organ doradczy i wspierający działania merytoryczne Rektora, zrzesza przedstawicieli współpracujących z MWSLiT renomowanych przedsiębiorstw i organizacji probiznesowych.
Jako jednej z nielicznych uczelni niepublicznych w kraju (jedynej na Dolnym Śląsku), firma DEKRA Certification przyznała MWSLiT Certyfikat ISO 9001. Szczególnie wysoką ocenę audytorzy wystawili uczelni za_ „zaangażowanie kierownictwa w ciągły rozwój i dążenie do rozszerzenia oferty szkoły, a także za wyjątkową aktywność w pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację nowych projektów”. _Wskazano także na mocne strony MWSLiT, jak: różnorodność planowanych do wdrożenia projektów i prac badawczo-rozwojowych, organizację interdyscyplinarnych konferencji naukowych, a także bogatą stronę internetową, która zawiera pełną informację dla studentów, pracowników oraz osób spoza społeczności akademickiej zainteresowanych działalnością uczelni.
Kolejnym dużym osiągnięciem uczelni jest otrzymanie pierwszej kategorii przyznanej MWSLiT przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Parametryzacja jednostek naukowych dotyczy oceny działalności naukowej, wydawniczej oraz praktycznych wyników badań i prac rozwojowych uczelni.
Uczelnia posiada także certyfikat Uczelnia Liderów za dbałość o ciągły rozwój zawodowy zarówno studentów, jak i absolwentów przez włączanie w treści kształcenia praktycznych elementów nauczania, oferowanie ciekawych programów praktyk zawodowych, staży oraz wykładów otwartych, na których goszczą przedstawiciele świata biznesu i nauki. Uczelnia umożliwia swoim studentom naukę w specjalistycznych laboratoriach symulujących pracę magazynów oraz procesy automatycznej identyfikacji, dzięki czemu słuchacze odpowiednich specjalności nabywają wiedzę i kompetencje w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego na co dzień przez firmy z branży TSL. Jednocześnie uczelnia prowadzi stały monitoring losów absolwentów oraz aktywnie wspiera rozwój zawodowy i kariery swoich absolwentów. Promuje przedsięwzięcia, mające na celu zapewnienie absolwentom dobrego startu na rynku pracy, między innymi poprzez organizację takich wydarzeń, jak targi pracy, warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego oraz poszukiwania pracy i przechodzenia procesów rekrutacyjnych.
O znaczącym prestiżu Uczelni świadczy również wysokie miejsce w rankingu prowadzonym przez PERSPEKTYWY/RZECZPOSPOLITĄ. W 2011 roku Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu odnotowała ponowny awans, tym razem o 17 pozycji, na liście najważniejszych niepublicznych uczelni magisterskich. Wśród uczelni na Dolnym Śląsku MWSLiT zajęła 3 miejsce.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu – międzynarodowa współpraca z najlepszymi

Współpraca międzynarodowa jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju edukacyjnego i naukowego Uczelni oraz utrzymania i wzmocnienia jej prestiżu na arenie międzynarodowej. Trzon współpracy międzynarodowej stanowi ścisła kooperacja z ESIDEC w Metz oraz uczestnictwo w programie ERASMUS. Z roku na rok – dzięki nowym podpisanym umowom o współpracy z uczelniami zagranicznymi – rośnie możliwość oferowania studentom nowych możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach tzw. Karty Erasmusa, przyznanej już w 2003 roku. Podpisywane umowy dotyczą między innymi wymiany studentów i wykładowców. Wymiany przyczyniają się do aktywnego rozwoju osobowości, lepszego poznania języka obcego oraz doskonalenia umiejętności praktycznych w danej dziedzinie.
Okres studiów to nie tylko czas wytężonej nauki. To także czas, który należy poświęcić na zdobywanie doświadczenia, odkrywanie nowych zainteresowań i pasji. MWSLiT to uczelnia, w której każdy student ma możliwość rozwoju osobistego, a każdy absolwent ma szansę pozyskania godziwej pracy. Działania związane ze wzbogacaniem oferty edukacyjnej o kolejne kierunki inżynieryjne, nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów ze światem biznesu, a także przynależność do międzynarodowych instytutów i coraz wyższe notowania w rankingach, przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu i rozwoju zarówno samej uczelni, jak i wykwalifikowanych specjalistów opuszczających jej mury.

www.mwsl.eu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie