Syców: Nordic walking i biegi. START JUŻ 3 MAJA

Dawid Samulski
Szczegóły poniżej.

Chcesz wystartować, ZAREJESTRUJ SIĘ


REGULAMIN

ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie, Hotel Aroma Stone,SZS w Sycowie, UKS Jedynka Syców, WKS PŁOMIEŃ MOSiR Syców

Komitet organizacyjny :
Koordynator imprezy: Anna Talaga
Dyrektor zawodów: Adam Hrehorowicz
Sędzia główny: Marta Szlak, Joanna Ligęza
Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Syców Sławomir Kapica

1. CEL ZAWODÓW
Celem zawodów jest popularyzacja nordic walking jako prozdrowotnej aktywności fizycznej i sportu wśród ludzi w różnym wieku z różnych środowisk społecznych oraz promocja miasta i gminy Syców i partnera wspierającego hotelu Aroma Stone.

2. TERMIN ZAWODÓW
3 maja 2015, start o godz. 10.00

3. MIEJSCE ZAWODÓW
Syców, Park Miejski, przy restauracji Parkowa

4. KATEGORIE WIEKOWE / DYSTANSE
wiek 14 – 17 lat – dystans 3,2 km
wiek 18 – 35 lat – dystans 6,4 km
wiek 36 – 50 lat – dystans 6,4 km
OPEN + 50 lat - dystans 3,2 km

BIEGI PRZEŁAJOWE
Kat. OPEN mieszana - dystans 10 km

5. BIURO ZAWODÓW
Park Miejski w Sycowie okolice fontanny. Każdy z zawodników powinien posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz potwierdzenie przelewu opłaty startowej.

6. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA
Zgłoszenia należy dokonywać drogą internetową poprzez wypełnienie i wysłanie FORMULARZA na stronie www.mosir.sycow.pl lub http://www.pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php.
Zapisy przyjmowane są do momentu zamknięcia list startowych po uzyskaniu limitu zawodników 120 osób w kategorii. Opłata startowa: 20 zł., w dniu zawodów 40 zł.
Bank : BGŻ Oddział Syców, ul. 3-go Maja 55, 56-400 Syców, Nr konta : 68 8890 0001 0936 2048 2009 0001 z dopiskiem: imię i nazwisko startującego / kat. wiekowa – opłata startowa – zawody NW

7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Start masowy na dystansach rekreacyjnych i głównym z podziałem na kategorie wiekowe oraz grupowe.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami Sportowej Rywalizacji w Zawodach Nordic Walking PSNW (http://www.mmpnw.com.pl)

8. USTALENIE WYNIKÓW

We wszystkich kategoriach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego czasu pokonania dystansu.
Czas marszu jest określony na podstawie elektronicznego pomiaru czasu z użyciem elektronicznych chipów.
Po opublikowaniu wyników nieoficjalnych zawodnicy mają czas 30 min na zgłaszanie protestu do sędziego głównego zawodów. W przypadku braku protestów opublikowane wyniki są oficjalnymi, ostatecznymi wynikami zawodów. Protesty w formie wyłącznie pisemnej mogą być zgłaszane do sędziego głównego zawodów po wniesieniu przez zawodnika wadium w wysokości 200 zł.

9. OPIS TRASY
Trasa przebiega w Parku Miejskim w Sycowie, pokryta nawierzchnią szutrową, szerokość od 2 m do 5 m, oznakowana kolorowymi taśmami. Pętla wynosi około 3,2 km. Przy trasie w okolicach start/meta znajdować się będzie punkt z wodą pitną. Plan trasy znajduje się w biurze zawodów, dostępny dla zainteresowanych. Wydawanie ciepłego posiłku dostępne będzie w namiotach Aroma Stone na terenie parku.

10. KATEGORIE WIEKOWE ZAWODNIKÓW
KOBIETY I MĘŻCZYŹNI (osobno)
- 14 - 17 lat (jedna grupa – dziewczęta i chłopcy)
- 18 - 35 lat
- 36 - 50 lat

  • 50 lat
    Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii wiekowych przy małej ilości zawodników w kat.

11. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW
Nordic walking

od 8.30: rejestracja zawodników w biurze zawodów
9.30: rozgrzewka (dla wszystkich)
9.55: otwarcie imprezy w miejscu startu
10.00: start na dystansie 3,2 km (14-17 lat)
10.30: start na dystansie 6,4 km (18-35 lat)
10.45: start na dystansie 6,4 km (36-50 lat)
11.00: start na dystansie 3,2 km (+50 lat)
Biegi
12.00: start na dystansie 10 km (open)
13.00: losowanie nagród niespodzianek wśród wszystkich zgłoszonych zawodników
13.30: ogłoszenie wyników, rozdanie pucharów i nagród zwycięzcom

12. NAGRODY / UPOMINKI

Nagrody: (dot. nordic walking)
I – miejsce 500 zł. + puchar, medal, dyplom
II – miejsce 300 zł. + puchar, medal, dyplom
III – miejsce 150 zł. + puchar, medal, dyplom
Upominki: (dot. nordic walking)
- koszulki okolicznościowe z logo imprezy
- certyfikaty udziału dla wszystkich uczestników
- losowanie nagród niespodzianek wśród wszystkich zgłoszonych zawodników
* Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia innych /dodatkowych kryteriów nagradzania zawodników.

Nagrody: (dot. sycowskich biegów przełajowych- dystans 10 km) kat. OPEN:
I – miejsce 800 zł. + puchar, medal, dyplom
II – miejsce 500 zł. + puchar, medal, dyplom
III – miejsce 300 zł. + puchar, medal, dyplom

13. RYZYKO STARTU
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, co potwierdza w momencie zapisania się na listę startową.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga sędzia główny zawodów. Organizator posiada ubezpieczenie OC dotyczące imprez sportowych. Wszelkie zmiany oraz uzupełniające informacje dotyczące zawodów będą publikowane na stronie www.mosir.sycow.pl, na facebook: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Sycowie oraz na www.sycow.naszemiasto.pl.

Wideo

Dodaj ogłoszenie