Stanisław Biernacki przewodniczącym Samorządu Mieszkańców nr 3 w Sycowie (GALERIA)

Beata Hadas-Haustein
Beata Hadas-Haustein
Mieszkańcy wybrali 2 kwietnia Samorząd Mieszkańców nr 3 w Sycowie. Stanisław Biernacki został nowym przewodniczącym. Członkami zarządu zostali: Krzysztof Nowicki, Małgorzata Zaborowska, Anna Rakowska, Patryk Grzemski oraz Aneta Powroźnik. Zdjęcia © Beata Samulska

Zebranie odbyło się w Przedszkolu nr 1 im. Koszałka Opałka. Uprawnionych do głosowania było 2468 mieszkańców z rejonu ulicy Kaliskiej. Przewodniczącym zebrania był sekretarz gminy Michał Pawlaczyk. Zapoznał on zebranych z zasadami głosowania. Podkreślił, że głosować mogą osoby zamieszkałe w danym okręgu oraz posiadające czynne prawo wyborcze.

Na początku sprawozdanie z działalności Samorządu w mijającej kadencji zdał Robert Dziergwa - przewodniczący samorządu w minionej kadencji, aktualnie przewodniczący Rady Miejskiej Sycowa. Przypomniał, jaką rolę spełnia samorząd mieszkańców. – Współpraca ze społeczeństwem jest niezwykle istotna – podkreślił. - Osiedle jest jednostką pomocniczą gminy i do głównych zadań jej należy udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku, kształtowanie zasad współżycia społecznego, w tym wzajemnego szacunku, kultywowanie gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia, działania wychowawcze i na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego, organizacja wspólnych prac na rzecz osiedla, tworzenie pomocy sąsiedzkiej, w tym szczególnie na rzecz niepełnosprawnych, umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizowanie i współorganizowanie wraz z właściwymi organami poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, opracowywanie planów rozwoju, odnowy miasta, przystępowanie wspólnie z gminą do realizacji samodzielnych przedsięwzięć z własnym wkładem organizacyjnym. Statut samorządu jest ogólnodostępny. W skład zarządu ostatniej kadencji wchodziła pani Dorota Mieszała, Małgorzata Zaborowska, Stanisław Biernacki, Marek Malinowski. Uważam, że poprzedni zarząd z wymienionych zadań wywiązywał się. Zarząd był bardzo aktywny, mogłem na niego liczyć, nikt nigdy nie odmówił pomocy. Cieszę się ze współpracy z członkami zarządu. Podejmowaliśmy działania głównie o charakterze promocyjnym dla gminy. Budżet samorządu wynosi około 1200 zł. W ramach tego budżetu główną część środków przeznaczaliśmy na integracyjny piknik rodzinny, który cieszył się od wielu lat ogromną popularnością. Organizowaliśmy również turnieje piłki nożnej. Dokonywaliśmy również zakupu mienia – głównie siatki na duże boisko. Wspieraliśmy również działania Przedszkola nr 1 im. Koszałka Opałka przy Kaliskiej fundując nagrody za pomoc w organizacji zebrań. Od pewnego czasu koordynowaliśmy we współpracy z Centrum Kultury w Sycowie Wędrujący Teatr Podwórkowy. Na te działania przeznaczaliśmy środki z budżetu. Działania zarządu miały charakter wolontariatu. Każdy jednak wykonywał swoje zadania z uśmiechem na ustach.

W zebraniu udział wziął również burmistrz Sycowa Dariusz Maniak i radny z okręgu Marek Malinowski - przewodniczący komisji infrastruktury w Radzie Miejskiej.

Burmistrz Dariusz Maniak podziękował za czteroletnią kadencję przewodniczącemu i zarządowi, wręczając list gratulacyjny Robertowi Dziergwie. – Na początku kadencji SM3 miałem przyjemność mieszkać przy ulicy Kaliskiej, więc miałem okazję brać udział jako widz w działaniach samorządu. Myślę, że mieszkańcy dzięki funkcji przewodniczącego docenili pana Roberta Dziergwę i został radnym.

W związku z pełnioną funkcją przewodniczącego w Radzie Miejskiej Robert Dziergwa zrezygnował z kandydowania do zarządu samorządu. – Chciałbym, aby mieszkańcy zaczęli włączać się w działania na rzecz lokalnej społeczności – powiedział.

Więcej w Gazecie Sycowskiej 10 kwietnia.

Jeszcze więcej śniegu i mrozu pod koniec tygodnia

Wideo

Dodaj ogłoszenie