Powiat oleśnicki: Usługa automatycznego rozliczenia Twój e-PIT dla podatników

Beata Hadas-Haustein
Beata Hadas-Haustein
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy informuje, że od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 roku będzie dostępna usługa automatycznego rozliczenia Twój e-PIT dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38, czyli dla tych, którzy uzyskali dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło, a także z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Rozliczenia roczne za 2018 rok zostaną automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez system na podstawie danych z informacji przesyłanych przez płatników i zamieszczone na Portalu podatkowym - podatki.gov.pl

Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 rok przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego.

Udostępnione z dniem 15 lutego 2019 r. zeznanie podatkowe podatnik może:

• zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem rozliczenia rocznego PIT;

• nic nie robić w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych tj. dniem 30.04.2019r. przygotowane zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT;

• zmodyfikować ( np. w zakresie wyboru opodatkowania wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci, ponieważ zeznanie jest wypełnione dla podatnika indywidualnie ), uzupełnić oraz zweryfikować o inne odliczenia: darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki związane z użytkowaniem internetu, wpłaty dokonane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, ulgę prorodzinną oraz wskazać nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której podatnik chce przekazać 1% podatku i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT – automatycznie przygotowane zeznania będą uwzględniały odliczenia ulgi prorodzinnej na dzieci do 18 roku życia i OPP z poprzedniego roku podatkowego;

• odrzucić i rozliczyć się samodzielnie poprzez e-deklaracje lub w formie papierowej.

W przypadku zeznań złożonych drogą elektroniczną nadpłata zostanie zwrócona w ciągu 45 dni, a w przypadku zeznań złożonych papierowo w ciągu 3 miesięcy.

Jeżeli podatnik przygotowanego zeznania nie zaakceptuje, jak również nie odrzuci, a z obliczenia będzie wynikała kwota do zapłaty urząd skarbowy po dniu 30 kwietnia poinformuje podatnika o kwocie do zapłaty, którą należy uiścić w ciągu 7 dni.

Podatników, którzy nie mają dostępu do internetu zapraszamy do siedziby Urzędu Skarbowego w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 34-38 do pokoju nr 7, gdzie będzie udostępnione stanowisko do przesłania zaakceptowanych bądź zmodyfikowanych zeznań PIT-37 i PIT-38. Pracownicy Urzędu Skarbowego w Oleśnicy udzielą kompleksowej pomocy w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy zaprasza podatników, którzy będą zobowiązani do złożenia zeznań PIT-37 i PIT-38 do skorzystania z rozliczenia za 2018 rok w usłudze Twój e-PIT.

Kredyt hipoteczny, to coraz większe ryzyko. UOKiK ostrzega.

Wideo

Dodaj ogłoszenie