Historie pisane Erasmusem

Artykuł sponsorowany
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Program Erasmus - największy europejski program międzynarodowej współpracy między uczelniami obchodzi 25 lat swojego istnienia.

Organizatorem obchodów w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”. Obchody zostały objęte honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Inicjatywy organizowane w całym kraju mają na celu wymianę doświadczeń między pracownikami naukowymi i studentami. Uczelnie włączają się w program obchodów, organizując lokalne wydarzenia. We Wrocławiu inicjatywę taką podjęła Wyższa Szkoła Handlowa, która od lat korzysta z wymiany studentów, praktyk i staży organizowanych dzięki programowi Erasmus. W nowym roku akademickim w siedzibie uczelni odbędą się spotkania pod nazwą „Historie pisane Erasmusem”, podczas których zaplanowano projekcję filmów promujących idee programu Erasmus połączonych z dyskusją z udziałem gości specjalnych. W programie przewidziano również degustacje potraw z krajów partnerskich WSH, rozstrzygnięcie konkursów na najciekawszą pamiątkę oraz najciekawszy reportaż z programu Erasmus.

WSH zaprasza do dyskusji wszystkich tych, którzy mają już doświadczenia związane z wyjazdem na studia zagraniczne, tych którzy planują taki wyjazd i tych, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej. Spotkanie ma na celu zebranie wniosków i praktycznych porad dla osób, które zechcą skorzystać w przyszłości z możliwości, jakie daje program Erasmus. Szczegóły listopadowego wydarzenia na www.handlowa.eu już po wakacjach! Szczegółowy program Obchodów 25-lecia programu Erasmus znajdziecie na http://konferencje.frse.org.pl/erasmus25/


Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
University of Business in Wroclaw
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław, Poland
tel. +48 71 333 11 32
fax +48 71 333 11 02
www.handlowa.eu

Dodaj ogłoszenie