Wybierz region

Wybierz miasto

  Kościół Pokoju w Jaworze

  3Miejsce 3643 głosów Kościół Pokoju w Jaworze

  Kościół Pokoju w Jaworze jest największą drewnianą budowlą o funkcjach religijnych na świecie. W roku 2001 został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
  Kościoły Pokoju powstały w II poł. XVII wieku, w następstwie pokoju westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią (1618-1648), gdy naciskany przez protestancką Szwecję katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń na obszarach bezpośrednio podległych jego władzy.
  Cesarska zgoda na budowę Kościołów Pokoju obwarowana była dodatkowymi ograniczeniami:
  * budowle miały być wzniesione jedynie z materiałów nietrwałych (drewno, słoma, glina, piasek),
  * kościoły mogły być wybudowane jedynie poza granicami miasta, nie dalej jednak niż na odległość strzału armatniego od murów miejskich,
  * nie mogły mieć wież, dzwonów, ani tradycyjnego kształtu świątyni,
  * musiały być ukończone w ciągu jednego roku,
  * musiały zostać wzniesione na koszt protestantów,
  * nie mogły przy nich powstać szkoły parafialne.

  Ostatnie plebiscyty

  Plebiscyt wygrany przez

  Inne kandydatury

  zobacz wszystkie »