Już po raz trzeci gimnazjum zorganizowało Festiwal Nauki przy współudziale Centrum Nauki Kopernik z Warszawy. Inicjatorką wydarzenia znów była nauczycielka geografii Anna Nowicka.

Oficjalne otwarcie festiwalu odbyło się 1 czerwca, a udział w nim wzięli nie tylko uczniowie gimnazjum, ale również burmistrz Sławomir Kapica, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Monika Zobek-Dubicka oraz dyrekcja szkoły.

Interaktywna ekspozycja
Atrakcją specjalną festiwalu była wystawa „Eksperymentuj!” przygotowana przez Centrum Nauki Kopernik z Warszawy. To interaktywna ekspozycja pozwalająca zdobywać podczas zabawy wiedzę z zakresu fizyki, biologii i matematyki. Wystawa skierowana była również do najmłodszych i obejmowała 15 interaktywnych eksponatów z biologii, fizyki i matematyki, których pracę nadzorowało trzech animatorów z CNK. Po stronie gimnazjum koordynatorem była Anna Szura.
Stacje naukowe, czyli pokazy, doświadczenia, prezentacje z matematyki, fizyki, chemii, geografii oraz biologii wraz z uczniami przygotowały nauczycielki: Grażyna Roztocka, Anna Nowicka, Beata Urbańska, Anna Faron, Marta Kozica, Paulina Dziębor i Teresa Leszczyna.
W festiwalu wzięli udział uczniowie gimnazjum oraz dzieci i młodzież gminnych placówek, w tym m.in.: przedszkolaki z Klubu Małego Odkrywcy z Przedszkola nr 1.

Integracja środowiska
– Festiwal jest imprezą popularno-naukową, mającą na celu pokazanie zastosowania nauki i wiedzy w życiu codziennym. Nauka przedmiotów ścisłych nie musi być wcale trudna i nudna – zapewnia Anna Nowicka, pamiętając o innym ważnym aspekcie imprezy, jakim jest integracja środowiska wokół promowania nauki i kształtowanie postaw sprzyjających zdobywaniu wiedzy.

Podziękowania
Szczególne podziękowania organizatorzy składają: burmistrzowi Sławomirowi Kapicy, dyrekcji, nauczycielom i uczniom gimnazjum, Alinie i Leszkowi Iwanickim oraz „Gazecie Sycowskiej”. Kolejny festiwal już za rok.

Z regionu